WaterCampus Leeuwarden, UN Innovation City

resize.asp-11De gemeente Leeuwarden neemt met de WaterCampus als Innovating City deel aan het UN Global Compact Cities Programme. Dit is het hoogste niveau waarop een stad kan participeren binnen dit VN programma. Wereldwijd participeren slechts 17 steden op dit niveau. Samen met Milwaukee is Leeuwarden de enige stad die hierin heeft gekozen voor de smart specialization rond watertechnologie. Met Milwaukee is daarom inmiddels ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

WaterCampus speerpunt

Leeuwarden kreeg de status onder andere omdat het UN Global Compact Programme onder de indruk was van de bereikte resultaten rond de WaterCampus. De WaterCampus vormt dan ook het speerpunt binnen de projecten die onder dit programma worden opgezet. Steden die deelnemen richten zich op samenwerking tussen nationale, regionale en lokale overheden, bedrijvigheid en de maatschappij. WaterCampus Leeuwarden richt zich op de samenwerkingen die al bestaan vanuit WaterCampus en daarbij wordt gestreefd naar meer maatschappelijke integratie. Hierbij wordt ook een combinatie gelegd met projecten die vanuit ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018’ worden ontplooit.

Ondersteuning vanuit Verenigde Naties

Het programma biedt Leeuwarden ook ondersteuning vanuit de VN. Zo wordt er gekeken hoe het VN programma bij kan dragen aan de internationale samenwerking en stimulering van business door het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden rond watertechnologie. Hierbij wordt samen met het secretariaat van het UN Global Compact Programme in Melbourne (AUS) geïnventariseerd in hoe innovatieve watertechnologische oplossingen kunnen worden ingezet bij humanitaire missies in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden en opkomende economieën.

Meer informatie over het UN Global Compact programma