Nieuws

Uw innovatie in de spotlights op mondiale watertechnologie beurs in Chicago!

Zet uw innovatie in de internationale spotlights! Meld u nu aan voor een plaats op de Holland Innovation en Inspiration Hotspot. Op een aantal strategische beurzen in 2015 en 2016 krijgen de nieuwste Nederlandse innovaties namelijk extra aandacht op de Holland Innovation & Inspiration Hotspot. Hier staan de nieuwste water technologische innovaties uit Nederland centraal. Lees meer

Seminar: Warmteterugwinning uit afvalwater: kansen en uitdagingen

De gemeente Aurich en de partners van het Denewa project organiseren op 16 maat het seminar “Warmteterugwinning uit afvalwater: kansen en uitdagingen”. Het seminar wordt georganiseerd ter afsluiting van het Duits Nederlands Interreg IVA project Denewa. Tijdens dit seminar hoort u over de laatste ontwikkelingen op dit gebied met voorbeelden uit Nederland en Duitsland. Ook Lees meer

WaterPlein on Tour

De Water Alliance heeft een nieuwe WaterPlein casus voor u uitgewerkt waarin de “casus-eigenaar” (probleemhouder en tevens uw potentiele klant) bereid is gevonden om haar specifieke uitdaging op papier te zetten en zich te committeren aan de op het WaterPlein bedachte oplossing. Ditmaal is de casus afkomstig uit de Verenigde Staten; de casus-eigenaar Amerikaans en Lees meer

Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden is klaar

Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw van WaterCampus Leeuwarden aan huurders Wetsus en het Noorse Aqua Nirvana Foundation. Wethouder Deinum overhandigde namens eigenaar gemeente Leeuwarden een symbolische sleutel van ijs aan de nieuwe bewoners. Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden Met het nieuwe gebouw is de WaterCampus uitgebreid met 6.700m2. Het nieuwe gebouw Lees meer

Leeuwarden krijgt VN titel “Innovating City”

Leeuwarden mag zich UN Innovating City noemen. Dit maakte Helen Scott van de Verenigde Naties woensdag 17 december 2014 bekend. De Friese hoofdstad is daarmee één van de 18 steden wereldwijd die deze titel voert. Deze steden maken deel uit van het UN Global Compact Cities Programme (UNGCCP). Leeuwarden is de tweede stad die zich Lees meer