Menselijk-kapitaal

Onderzoek: ‘Vraag en aanbod arbeidsmarkt watertechnologiesector’

De Nederlandse watertechnologiesector behoort internationaal tot de top. Het vasthouden van deze positie vraagt o.a. om een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende vakbekwame technici. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een structurele samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal.

Aanleiding voor het rapport

Voorzijde rapport vraag en aanbod arbeidsmarkt watertechnologiesectorIn de watertechnologiesector wordt de komende jaren een tekort verwacht aan medewerkers. Deze behoefte komt voort uit een aanzienlijke vervangingsvraag (uitstroom van personeel) en uitbreidingsvraag (groei van de sector). Naast de kwantitatieve uitdaging, moeten we er gezamenlijk ook voor zorgen dat onze medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden
(blijven) beschikken. In december 2014 is door diverse stakeholders uit de (Friese)
watertechnologie een voorstudie Menselijk Kapitaal Agenda uitgevoerd.1 In deze voorstudie is inzichtelijk gemaakt welke initiatieven er in de (Friese) watertechnologiesector op het gebied van Menselijk Kapitaal zijn. Op basis van de gehele opleidingsketen zijn vervolgens zogenaamde witte vlekken op het gebied van Menselijk Kapitaal geïdentificeerd. Een van de uitkomsten van deze voorstudie was de behoefte aan een onderzoek naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de watertechnologiesector. Dit actiepunt heeft geresulteerd in het volgend onderzoeksrapport: ‘Vraag en aanbod arbeidsmarkt watertechnologiesector’.

Dit project is een initiatief van:
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water)
Centre of Expertise Water Technology (CEW)
• Empower People
Wetsus
Water Alliance
Gemeente Leeuwarden
Provincie Fryslân